Navigation

Fes la teva donació

Mantenim la independència respecte la banca i les elits econòmiques, per això a la CUP no demanem crèdits als bancs.

Ens ajudes a finançar el projecte?

Fes la teva aportació econòmica a la Candidatura d’Unitat Popular

Donacions
 

 

Com funciona?

Targeta de crèdit
Pots realitzar la donació a través de la teva targeta de crèdit o dèbit de manera segura i ràpida. Només has d’omplenar els camps que se’t demanen i el càrrec es farà a l’instant.

PayPal
Utilitza la plataforma de pagament de PayPal per realitzar la donació de forma ràpida segura i senzilla. Tan si ets usuari de PayPal com si no, tens la possibilitat d’utilitzar el teu compte de PayPal o bé realitzar el pagament directament amb la teva targeta de crèdit.

Domiciliació bancària
Si tries el format de pagament de “Domiciliació bancària”, nosaltres mateixos et girarem un rebut en concepte de donació al teu compte corrent.

 

 

Avís legal

D’acord amb allò establert a la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i altres normes complementàries, les donacions privades a partits polítics no podran ser anònimes, no podran ser superiors a 50.000 Euros anuals procedents d’una mateixa persona, no podran ser realitzades per persones jurídiques, i tindran el caràcter d’irrevocables.

Respecte a les donacions realitzades per persones físiques (donacions de particulars):

  • Els primers 150€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 50% durant l’any 2015, i del 75% el 2016 i els anys següents. L’excés sobre els 150€, té una deducció del 27,5% durant el 2015 i del 30% el 2016 i els anys següents.
  • S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà el 32,5% durant l’any 2015 i el 35% el 2016 i els anys següents.
  • El límit de les deduccions és el 10% de la base liquidable del contribuent.

Per tal d’aplicar aquesta deducció la CUP es compromet a enviar un certificat de la donació a la persona donant, durant el primer trimestre de l’exercici següent a la donació.

Totes les donacions s’hauran de realitzar amb targeta de crèdit, paypal o mitjançant domiciliació bancària i omplint el corresponent full de donatiu.

Per a més informació o aclariment us podeu posar en contacte amb gestioeconomica@cup.cat