• La CUP-PR assistirà al ple del Congrés d’avui

  La CUP-PR assistirà al ple del Congrés del dia 25 davant la gravetat de la crisi sanitària i la insuficient resposta del govern espanyol

  Tot i les recomanacions de la Generalitat i de la majoria d’experts, i la insistència de la CUP-PR per garantir el dret a la representació, el Congrés no permet que es pugui traslladar el posicionament oral de forma telemàtica. Per això, Mireia Vehí es desplaçarà a la ciutat de Madrid per poder traslladar mesures imprescindibles per front a aquesta crisi, tenint en compte el menysteniment cap al govern de la Generalitat i les demandes necessàries per a la supervivència col·lectiva.

  La CUP-PR denuncia la innecessària recentralització de competències, ja que considera que repercuteix negativament cap a la gestió de la crisi sanitària que estem vivint. Alhora, considera que les mesures econòmiques aprovades fins ara pel govern espanyol són insuficients i “deixen desprotegides a les classes populars del país”, ha argumentat Vehí.

  Donada aquesta situació de gravetat de la crisi sanitària, així com de recentralització de competències, la CUP-PR considera que és “transcendent per la vida de la ciutadania dels Països Catalans” anar al Congrés a traslladar les mesures que proposen per a sortir d’aquesta crisi “amb les menors baixes possibles”: reforç de la sanitat pública, ús de les instal·lacions de la privada sense contraprestació, nacionalització de les farmacèutiques, prohibició dels acomiadaments, suspensió de pagament de lloguers, d’hipoteques i de crèdits bancaris, impostos a les grans fortunes i altres mesures de redistribució de la riquesa.

  Mireia Vehí viatjarà a Madrid sense haver estat en contacte amb cap persona que hagi contret el COVID-19.

 • Instem el Govern de la Generalitat a adoptar mesures d’urgència

  La CUP insta el Govern de la Generalitat a adoptar mesures d’urgència per evitar el col·lapse del sistema sanitari

  La CUP davant la situació d’excepcionalitat actual evidencia l’agreujament de les conseqüències d’un model de sanitat de concertació públic-privada. Tanmateix, a partir de la situació que s’està produint aquests dies al sistema sanitari, tant des del punt de vista de les treballadores com de les usuàries, la CUP considera que cal prendre mesures urgents per a afrontar la crisi de la COVID19 i evitar el col·lapse dels sistema sanitari, després que el govern espanyol hagi demostrat la seva incapacitat i negligència.

  Atenent les denúncies realitzades directament pel conjunt de professionals de l’àmbit de la salut, que són la primera línia de contenció i resolució de l’epidèmia que estem patint, des de la CUP instem el govern de la Generalitat de Catalunya a l’adopció de les següents mesures d’urgència adreçades a l’àmbit sanitari, que reforcen les “7 propostes immediates davant de la COVID19”:

  Garantir el material necessari per a totes les professionals que atenen persones contagiades per la COVID19 o que tenen cura de població de risc: mascaretes, EPIS, guants, solucions hidroalcohòliques i respiradors. A més, el personal amb contacte continu amb pacients amb Covid19 han de rebre material adicional suficient com màscares N95, que són més gruixudes que les màscares quirúrgiques i bloquegen partícules molt més petites, un respirador de purificació d’aire o àrees de biocontenció amb pressió negativa de l’aire i vestits de protecció. També cal garantir la coordinació i equitat en el repartiment de material, la qual no s’està produint ni en la coordinació ni en la distribució.

  Possibilitar l’accés a tots els recursos disponibles per permetre proves massives de PCR (la prova per a detectar el coronavirus), amb transparència en els criteris de realització, per evitar protocols que són contraproduents, perquè exposen els professionals al contagi de la malaltia (ara mateix poden ser contacte d’un cas i si estan assimptomàtics es promou que continuïn treballant). Tampoc podem permetre que professionals hagin de romandre als seus domicilis aïllats a l’espera de realitzar la prova, quan hi ha una manca de personal sanitari. Per això el govern de la Generalitat ha de requerir explícitament que el govern espanyol estatalitzi les fàbriques multinacionals que produeixen els reactius necessaris per al PCR, tal com ha fet Alemanya.

  Proveir el nombre necessari de llits hospitalaris preparats per atendre malalts de COVID-19, llits d’UCI i una estratègia paral.lela per poder atendre a tota la patologia greu que no és derivada de la COVID19 però que també requereix atenció hospitalària. Caldran dispositius separats per atendre la patologia derivada del coronavirus i la resta de patologies greus.

  Controlar de manera 100% pública la indústria farmacèutica per garantir protocols, gratuïtat pel que fa a la recerca i desenvolupament de nous fàrmacs, tractaments i possibles vacunes, ja que segons el Departament de Salut s’estan signant acords de finançament amb laboratoris privats.

  Treballar coordinadament amb els diferents representants sindicals presents als diferents centres sanitaris i no sols amb la direcció. Els representants dels treballadors i treballadores són els coneixedors de primera mà de les necessitats i mancances que pateix el conjunt de professionals. És imprescindible que el Departament de Salut faci partícip els representants sindicals a l’hora d’establir el marc i les instruccions de condicions concretes per tal de planificar i prioritzar els recursos materials i humans -centres i establiments públics sanitaris, sociosanitaris i residències geriàtriques, del SISCAT i privats, transport sanitaris, servei d’emergències, servei d’atenció domiciliària, mútues i laboratoris- que han d’estar a disposició amb control 100% públic i sense compensacions.

 • La CUP ajorna la seva activitat política

  La CUP considera que és la seva responsabilitat ajornar tota activitat política que requereixi presencialitat de persones de diferents comarques i que augmenti el risc d’expansió del COVID-19

  La CUP, com a organització política, considera que és la seva responsabilitat contribuir activament en no facilitar un major impacte poblacional del COVID-19 als Països Catalans que pugui arribar a saturar els serveis assistencials de la sanitat pública de tot el país, un aspecte crític per a l’evolució del COVID al Principat.

  Per això, ajorna tota aquella activitat política que requereixi presencialitat de persones de diferents comarques fins nou avís i recomana a les Assemblees locals que tinguin programades activitats properament, que valorin en cada cas si mantenir aquells actes públics programats i que tinguin les característiques comentades anteriorment, en funció de les recomanacións del personal sanitari.

  Aprofitem per recordar als diferents governs dels Països Catalans les 7 mesures que des de la CUP exigim que prenguin amb caràcter immediat per protegir millor la salut de la població, amb la perspectiva de classe i gènere que només la sanitat pública pot garantir a dia d’avui.

  7 propostes immediates davant del Covid-19

  La situació que vivim a nivell social arran del Covid-19, posa de relleu la necessitat de:

  1. Reforçar el sistema d’Atenció Primària amb un pla de pressupost i recursos necessaris per a poder garantir la universalitat de l’atenció 100% pública necessària. Donar les eines necessàries per resoldre els dubtes i les consultes sobre el Covid-19, en aquest sentit, habilitar, de forma indefinida i sense compensació la gratuïtat de l’atenció telefònica a través del 061.
  2. Posar a disposició pública la totalitat dels recursos sanitaris: L’administració pública s’ha de reservar el dret d’habilitar per al sistema públic de salut, de forma indefinida i sense compensació, totes les places de sanitat privada que siguin necessàries per a la gestió d’aquesta crisi. Paral·lelament, resulta indispensable la suspensió de la lliure compraventa de material sanitari sensible tal com mascaretes o gel desinfectant i el traspàs de tot l’estoc i producció a mans públiques per a la seva distribució sota criteris d’interès comú i no en base a l’interès privat, que subordina les necessitats a la capacitat adquisitiva.
  3. Assegurar el manteniment de les cures amb dignitat: En cas que la gestió del virus acabi comportant el tancament de centres destinats al treball de cures tals com els dirigits a l’atenció a la tercera edat o els centres educatius, l’administració pública ha d’impedir que això suposi la desatenció de cap persona depenent. Recursos sociosanitaris privats a disposició de l’administració pública en el mateix sentit que l’anterior.
  4. Facilitar alternatives a totes les treballadores que vegin afectada la seva normalitat laboral i a les famílies que es vegin afectades si les escoles tanquen o els centres d’atenció a la tercera edat. Garantir que les beques menjador es segueixin donant per assegurar una bona alimentació a tots els alumnes.
  5. Garantir les condicions laborals d’aquelles persones que es vegin obligades a estar confinades i no fer recaure en les persones treballadores ni el sistema de Salut competències que emanen de situacions excepcionals de prevenció en riscos laborals. Per això, cal revisar les recomanacions signades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya que plantegen el teletreball com a mesura alternativa a la IT o acomiadament.
  6. Apostar i reforçar l’I+D+I pública de manera immediata.
  7. Assegurar que amb posterioritat a la crisi no es revertirà l’augment de recursos a l’atenció primària pública ni en general, l’augment de recursos al sistema sanitari 100% públic. I que, per tant, no s’utilitzaran recursos públics per rescatar la sanitat privada.