Que no ens robin la vida
Fem crida a desobeir de manera coordinada i conjunta
Saber més
Prou repressió!
Volem una comissió d’investigació sobre les actuacions policials
Saber més
Hi ha una altra manera de viure!
10 propostes que van a l’arrel dels problemes de les classes populars dels Països Catalans
Saber més
Previous slide
Next slide

Breu síntesi de la tasca desenvolupada pels representants de la CUP-CC a la taula única de converses amb Junts pel Sí

En matèria de pla de xoc, la posició de la CUP Crida Constituent ha consistit en tot moment a evidenciar la importància que qualsevol pas cap a la República catalana ha de donar senyals de polítiques tendents al canvi social i de reversió de les polítiques neoliberals, es tracta d’eixamplar la base de l’independentisme i això ha de passar per incloure nous sectors que puguin sentir-se identificats amb aquest paradigma. Per això, per acostar posicions i perquè a més no seria coherent amb l’obertura d’un procés constituent a curt termini, s’ha proposat la moratòria en molts àmbits com a instrument per a aturar el desmantellament d’allò públic que s’ha produït en les legislatures de governs de CDC.

A més, la CUP Crida Constituent ha treballat per contextualitzar cadascuna de les mesures proposades, demanar-ne pressupost i calendarització per a la seva aplicació. Concretament a més, hem sol·licitat:

 • La radiografia de la situació actual així com de l’abast dels recursos realment existents, concreció dels beneficiaris i beneficiàries actuals i dels de la nova mesura o de l’ampliació pressupostària proposada.
 •  

 • El desplegament d’aquells mecanismes reglamentaris, convenis i acords que es troben pendents de desplegar en relació a lleis ja aprovades per part del Parlament de Catalunya; així com el seu estat de tramitació en aquells supòsits en què ja s’han començat a desenvolupar.
 •  

 • L’accés a la informació relativa a projectes sobre els quals s’ha discutit i la consulta dels avantprojectes corresponents.
 •  

 • L’emissió de dictàmens jurídics i de valoració econòmica de determinades mesures previstes legalment i no implementades; així com en relació a noves mesures tendents a forçar el marc normatiu autonòmic per incloure algunes propostes fetes per al nou marc jurídic republicà que no es proposen en aquest moment per falta de competència.
 •  

 • La distinció d’allò que és jurídic d’allò que és polític i l’estratificació de les obligacions jurídiques entre les que són autonòmiques, estatals i internacionals a fi d’aclarir en cada moment en quin marc jurídic se centra la proposta de Junts X Sí.
 •  

 • Evitar que sota l’excusa de polítiques socials es destinin fons a la contractació d’obra pública i es reprodueixin polítiques del passat d’alt cost i poca incidència en matèria social.
 •  

 • L’aclariment sempre que ha estat possible de quin és el sistema de gestió de la mesura demanant que tota la despesa sigui realitzada en el sistema públic i mai suposi un reforç de concerts, externalitzacions ni d’empreses privades que presten serveis públics.

En aquest darrer aspecte hi ha hagut una concreció específica en l’àmbit sanitari en què per part de la CUP-CC s’ha exigit que tota la despesa pública del pla de xoc es desenvolupi en centres de l’ICS sempre que això permeti equitat territorial; s’han exposat les conseqüències negatives del model de consorcis sanitaris i al mateix temps que s’han fet demandes concretes en relació a reobertura de CAPS i a projectes en tràmit del Departament de Salut.

L’actitud propositiva ha tingut també un capítol específic en el fet de posar damunt la taula de converses una llarga llista de mesures en matèria de fiscalitat a fi d’augmentar els ingressos públics i el finançament del millor pla de xoc en emergència social possible.

Finalment la CUP-CC ha estat l’encarregada d’aportar el llistat de procediments judicials vinculats a la defensa de drets socials i llibertats públiques en què s’ha demanat la retirada de les acusacions per part de la Generalitat.

En matèria de procés constituent la posició de la CUP-CC ha consistit a fer una proposta de guió, una proposta de marc constituent, una proposta de campanya de sensibilització i informació en la fase preconstituent, una proposta de creació de la comissió de seguiment del procés constituent i la creació d’un Fòrum Social constituent. Junts x Sí ha incorporat bona part de les propostes en el seu document final.

En relació al full de ruta des de la CUP-CC a la taula s’han demanat aclariments sobre els tres avantprojectes de llei acordats a la declaració del 9-N. En les diverses sessions monogràfiques la part cupaire hem tingut una actitud d’anàlisi profunda dels textos i propostes lliurats per Junts X Sí malgrat que es tracta en la majora de casos de treballs pendents d’enllestir com a coalició parlamentària. D’acord amb la nostra comprensió del significat d’aquesta legislatura hem proposat d’acompanyar aquestes lleis estrictament organitzatives de debats i iniciatives de caràcter substantiu dirigides a modificar tant la fiscalitat com el catàleg de prestacions socials ja des d’un primer moment per tal de donar senyals del sentit del procés d’independència.

CUP Nacional

 

Contacta amb nosaltres
Quins són els teus interessos?
Com podem contactar-te?
Què t'agradaria dir-nos?
Apunta't al nostre butlletí!
On vols rebre el butlletí?